[dali_1.9.33] Merge branch 'devel/master' 71/245471/1
authorGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 9 Oct 2020 13:07:00 +0000 (14:07 +0100)
committerGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 9 Oct 2020 13:07:00 +0000 (14:07 +0100)
Change-Id: I61000fdc96149b4fd15a3c23fd3d708cdb4e0e73


Trivial merge