[dali_1.9.33] Merge branch 'devel/master' 71/245471/1
authorGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 9 Oct 2020 13:07:00 +0000 (14:07 +0100)
committerGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 9 Oct 2020 13:07:00 +0000 (14:07 +0100)
commit8f568af864987ed3039737045db38ea3db4ac962
tree2216fbf7e78f84badc728471b074f8fb94e1a862
parentcfe61a5ac2e18dbabb7eec04d16bd39722b44672
parentb93544668e0668cfc490afda5082c04307fe3d8b
[dali_1.9.33] Merge branch 'devel/master'

Change-Id: I61000fdc96149b4fd15a3c23fd3d708cdb4e0e73