[dali_1.4.20] Merge branch 'devel/master' 10/206410/1
authorGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 17 May 2019 10:06:27 +0000 (11:06 +0100)
committerGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 17 May 2019 10:06:27 +0000 (11:06 +0100)
Change-Id: I8657808933950b0c552ec405302267a7f40e88c2


Trivial merge