[dali_1.9.10] Merge branch 'devel/master' 52/232352/1
authorGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 1 May 2020 11:02:53 +0000 (12:02 +0100)
committerGyörgy Straub <g.straub@partner.samsung.com>
Fri, 1 May 2020 11:02:53 +0000 (12:02 +0100)
Change-Id: I34e902a84752148b8bf0bc6e6896d002d45c5f2c


Trivial merge